Contact

Willemijn Jonkers turqiose
water Petra Ritzen
Tessa Meester water
kleintjes Neanske Tuinman

Ritueelbegeleiders van Het Ceremonie Collectief

De ritueelbegeleiders die zijn aangesloten bij Het Ceremonie Collectief hebben allen een eigen, zelfstandige praktijk en uiteraard allemaal een eigen stijl van werken. Op deze pagina's stellen wij ons graag kort aan u voor. Voor meer informatie kunt u onze persoonlijke website bezoeken.

Willemijn Jonkers - InRitual - Muiderberg

"Een goed ritueel geeft zin en vorm aan wat ons beweegt."

Petra Ritzen - Stillstaan - Sittard

"Stillstaan is vooruitgaan."

Tessa Meester - MomentoB - Amstenrade

“Elk moment is jouw moment”

Neanske Tuinman - De nieuwe Traditie - Utrecht

"Vormgeven aan eigentijdse rituelen: de nieuwe traditie."

"Terugkijkend op de rivier ziet ze de vijftig stenen die ze ooit heeft verlegd. Elke steen heeft z'n eigen karakter: soms licht, soms glad, dan weer hoekig of zwaar."
Vijftigste verjaardagsceremonie, Kinrooi (België).

Willemijn Jonkers turqiose
water Petra Ritzen
Tessa Meester water
kleintjes Neanske Tuinman