Kwaliteit

bouw afscheid

Creatief & inspirerend

Professioneel & persoonlijk

Integer & zorgvuldig

engeltje gedetineerd
kerkhof trouwen

"De gedetineerden staan op een afstandje te kijken. Eén van hen staat nog ingespannen te schrijven. Niet veel later verdwijnen hun op papier geschreven ‘vervelende eigenschappen, gedachten en ervaringen in het afgelopen jaar’ knetterend in het vuur..."
Oudjaarsviering, Penitentiaire Inrichting, Krimpen aan den IJssel.

Kwaliteitscriteria van Het Ceremonie Collectief

Ceremonies en rituelen maken is een kunst en een kunde. Ritueel- en ceremoniebegeleiders hebben een bepaalde houding, kennis en vaardigheden nodig. Wij delen, als leden van Het Ceremonie Collectief, de volgende uitgangspunten en persoonlijke kwaliteiten:

Onze houding

 • Wij werken gepassioneerd
 • hebben een open levensovertuiging
 • discrimineren niemand op grond van ras, levensbeschouwing of seksuele geaardheid
 • staan open voor feedback
 • gaan integer en zorgvuldig om met uw persoonlijke verhalen en privacy.

Onze kennis van zaken

 • Wij hebben een afgeronde universitaire en/ of HBO opleiding
 • handhaven actuele kennis van ceremonies, rituelen en symboliek. Daarnaast plaatsen wij deze kennis in het grotere verband van de ons omringende culturen
 • wisselen tijdens regelmatige intervisiebijeenkomsten kennis en ervaringen met elkaar uit.

Onze vaardigheden

 • Wij zijn in staat gevoelens en gedachten op een creatieve en samenhangende manier om te zetten in vorm, taal en handelingen
 • kunnen teksten van uiteenlopende levensbeschouwelijke bronnen vertalen naar de tijd en de mensen van nu
 • zijn vaardig in het gesproken en geschreven woord en in het verrichten van symbolische handelingen
 • zijn in staat om een groep mensen op heldere, menselijke en inspirerende manier te begeleiden en toe te spreken
 • weten een juiste balans te vinden tussen afstand en nabijheid, waardoor wij de ontspannen sfeer creëren die nodig is voor het voorbereiden en uitvoeren van een ritueel of ceremonie.
bouw afscheid

Creatief & inspirerend

Professioneel & persoonlijk

Integer & zorgvuldig

engeltje gedetineerd
kerkhof trouwen

"De gedetineerden staan op een afstandje te kijken. Eén van hen staat nog ingespannen te schrijven. Niet veel later verdwijnen hun op papier geschreven ‘vervelende eigenschappen, gedachten en ervaringen in het afgelopen jaar’ knetterend in het vuur..."
Oudjaarsviering, Penitentiaire Inrichting, Krimpen aan den IJssel.