Stilstaan

petra3
Stillstaan
Petra Ritzen
Sittard
T 046 4000024

www.stillstaan.nl 

"De manier waarop Petra met ons omging vond ik heel prettig: betrokken met voldoende afstand. Er was aandacht voor de inbreng van ons allemaal en met die gegevens heeft zij op een creatieve manier diepgang gegeven aan de ceremonie."

donkergroen stillstaan
baby1 appelgroen

Stillstaan- Petra Ritzen

046 - 400 00 24

stuur een email

www.stilstaan.nl

"Stillstaan is vooruitgaan."

Samen met u onderneem ik de zoektocht naar een ceremonie om stil te staan bij een bijzonder moment in uw leven. Tijdens deze tocht kan ik voorop lopen of kaartlezen... Maar als u dat prettiger vindt, kunt u ook de leiding nemen en mijn hulp alleen vragen als dat nodig is.

We volgen in elk geval steeds úw kompas!

Het zal u verbazen wat een goede ceremonie betekenen kan: voor uzelf, maar ook voor uw band met de mensen en de wereld om u heen. Of misschien zelfs wel met iets dat dit alles overstijgt...

slinger-goud2

Expertise

Als docent levensbeschouwing, handvaardigheid, kunstgeschiedenis en sociale vaardigheden heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Net als door mijn vroegere werk als huwelijksbeambte. Hierdoor ben ik in staat creatief en naadloos aan te sluiten bij uw specifieke vraag en samen nét dat stapje verder te zetten.

Stilstaan is de afgelopen jaren ingeschakeld door vele particulieren, scholen, parochies, bedrijven, een verzorgingshuis en een vrouwenraad voor:

Ceremonies (bv. bij geboorte, eerste communie, vormsel, groeifeest bij sprongen in de groei van een kind, huwelijk, bijzondere verjaardag, overlijden, (bedrijfs)jubileum, bedrijfsopening, het tekenen van een belangrijke zakelijke overeenkomst, enz.), workshops, lezingen, toneelvoorstellingen, bezinningsbijeenkomsten en bijzondere cadeaus.

En deze gevarieerde lijst mag best uitgebreid worden... Graag zelfs

petra3
Stillstaan
Petra Ritzen
Sittard
T 046 4000024

www.stillstaan.nl 

"'Dit is precíes wat we wilden, nee... meer!"

donkergroen stillstaan
baby1 appelgroen