In de pers

handen vlinder

Ritueel & ceremonie

Op een unieke, creatieve en stijlvolle manier handen en voeten geven aan de persoonlijke beleving van een belangrijke gebeurtenis.

Je opnieuw verbinden met jezelf en met de mensen en de wereld om je heen.

 
baba2 herfst

"Het jongetje van anderhalf jaar grabbelt een volgende beschilderde kraal uit de ton. Daarop staat de naam van ... zijn oma! Hij loopt naar haar toe en samen doen ze de kraal aan de ketting om zijn hals én de brief van oma voor haar kleinzoon in zijn schatkistje. Voor later, als hij achttien is en hij haar levenswijsheid kan lezen."
Welkomstritueel voor een kind, De Hortus, Amsterdam.

bloem2 treurigeengel

In de pers - teksten over of van onze ritueelbegeleiders

Interview Vreelandbode

Interview met Willemijn Jonkers van InRitual in de Vreelandbode, januari 2010:

(....) "In deze tijd,waarin tempo hoog ligt en we steeds individueler door het leven gaan, ervaren we tegelijkertijd ook dat het heilzaam kan zijn om een moment stil te staan bij wat ons echt raakt. Willemijn is zelf een persoon die daar behoefte aan heeft en heeft in gespeeld op de behoefte vanuit haar omgeving. Ze is een bedrijf in rituelen gestart. Dit bedrijf, InRitual, is gegrondvest op drie pijlers: ritueelbegeleiding, didactisch werk en therapeutisch werk. Het didactisch werk richt zich met name op het geven van cursussen en workshops, het therapeutisch werk op concrete vragen van personen. Het begeleiden en vormgeven van de rituelen kan gericht zijn op allerlei aspecten van het leven, met of zonder algemene religieuze kaders. Zo heeft Willemijn ervaring met welkomstrituelen, bijvoorbeeld voor een kindje, of begrafenis rituelen. Zij hecht ook waarde aan speciale rituelen rondom belangrijke momenten in het leven van vrouwen, bij de eerste menstruatie of de overgang. Zulke rituelen helpen vrouwen om in hun eigen kracht te gaan staan en sterker te worden. Willemijn vindt juist deze rituelen interessant, omdat vrouwen heel lang als slecht en zondig zijn afgespiegeld in sommige traditionele stromingen. Gelukkig is daar nu verandering ingekomen.Willemijn staat er niet helemaal alleen voor, ze heeft zich verenigd in een ceremoniecollectief. Over en weer assisteren ze elkaar. " (...)  Auteur: Saskia lutje Beerenbroek - Nooij.

handen vlinder

Ritueel & ceremonie

Op een unieke, creatieve en stijlvolle manier handen en voeten geven aan de persoonlijke beleving van een belangrijke gebeurtenis.

Je opnieuw verbinden met jezelf en met de mensen en de wereld om je heen.

 
baba2 herfst

"Het jongetje van anderhalf jaar grabbelt een volgende beschilderde kraal uit de ton. Daarop staat de naam van ... zijn oma! Hij loopt naar haar toe en samen doen ze de kraal aan de ketting om zijn hals én de brief van oma voor haar kleinzoon in zijn schatkistje. Voor later, als hij achttien is en hij haar levenswijsheid kan lezen."
Welkomstritueel voor een kind, De Hortus, Amsterdam.

bloem2 treurigeengel