In de pers

handen vlinder

Ritueel & ceremonie

Op een unieke, creatieve en stijlvolle manier handen en voeten geven aan de persoonlijke beleving van een belangrijke gebeurtenis.

Je opnieuw verbinden met jezelf en met de mensen en de wereld om je heen.

 
baba2 herfst

"Het jongetje van anderhalf jaar grabbelt een volgende beschilderde kraal uit de ton. Daarop staat de naam van ... zijn oma! Hij loopt naar haar toe en samen doen ze de kraal aan de ketting om zijn hals én de brief van oma voor haar kleinzoon in zijn schatkistje. Voor later, als hij achttien is en hij haar levenswijsheid kan lezen."
Welkomstritueel voor een kind, De Hortus, Amsterdam.

bloem2 treurigeengel

In de pers - teksten over of van onze ritueelbegeleiders

Dodenherdenking 2014

Dodenherdenking 2014

‘Tastbare herinneringen’

Bijzonder. Emotioneel. Respectvol. Zomaar wat typeringen voor de Dodenherdenking 2014 in ons dorp. Ieder jaar weer slaagt het 4 mei comité er in om een waardevolle en unieke bijeenkomst te organiseren die het ‘zomaar gedenken’ ontstijgt.

Dit jaar was het thema ‘tastbare herinneringen’. Voor in de kerk was een tentoonstellinkje ingericht met herinneringen aan de oorlog, variërend van voedselbonnen tot een graanmolentje en van de krant van 10 mei 1940 waarin koningin Wilhelmina de oorlog afkondigt tot een fotoboekje van een concentratiekamp. In herinnering werd gebracht dat Vreeland in de 18de eeuw een synagoge bezat. Marja Wijnschenk, de zus van onze dorpsgenoot Richard, droeg een gedicht van haar hand voor dat een prijs had gewonnen in een Amsterdamse gedichtenwedstrijd over haar herinneringen aan de gruwelen van de oorlog aan de Nieuwe Prinsengracht, waar ondanks alles toch weer de jonge loten aan de bomen ontsproten. Esther Floor betoverde de bomvolle kerk met haar muziekspel, stem en Jiddisch lied ‘Wos geween is geween’ (wat geweest is, is geweest). Kees Hellingwerf vertelde de herinneringen van mevrouw Schuurman aan de oorlogsjaren op de molen. Raadslid van Stichtse Vecht Gera Helling sprak mooie woorden en tot slot droeg de 11-jarige Giso Boele uit Loenersloot een eigen gedicht voor. Hij woont op de boerderij naast het kasteel, waar in 1944 de Vreelanders De Ronde en Mijwaart gefusilleerd zijn. Als ieder jaar luisterde Jan Bogaard de samenkomst op met prachtige pianomuziek. Na de bijeenkomst vertrok de stoet naar het monumentje aan het Boerenlaantje, waar de blazers van Muziekvereniging De Vecht speelden. De dochter van E.C. de Bruine, een van de drie namen op het oorlogsmonument vertelde over haar vader. Haar kleinzoon droeg een gedicht voor, geïnspireerd op een tekst van Nelson Mandela, die predikte dat men pas vrij kan zijn als men zijn vijand kan vergeven. Tot slot werden kransen neergelegd door familieleden van de gesneuvelden, namens de veteranen, de dorpsraad en de gemeente en legden alle aanwezigen een witte bloem neer. Veel dank weer aan het 4 mei comité: Willemijn Jonkers, Kees Hulsman, Kees Hellingwerf en Mich Cluysenaer. J.J.

handen vlinder

Ritueel & ceremonie

Op een unieke, creatieve en stijlvolle manier handen en voeten geven aan de persoonlijke beleving van een belangrijke gebeurtenis.

Je opnieuw verbinden met jezelf en met de mensen en de wereld om je heen.

 
baba2 herfst

"Het jongetje van anderhalf jaar grabbelt een volgende beschilderde kraal uit de ton. Daarop staat de naam van ... zijn oma! Hij loopt naar haar toe en samen doen ze de kraal aan de ketting om zijn hals én de brief van oma voor haar kleinzoon in zijn schatkistje. Voor later, als hij achttien is en hij haar levenswijsheid kan lezen."
Welkomstritueel voor een kind, De Hortus, Amsterdam.

bloem2 treurigeengel