Professionele begeleiding

De leden van Het CeremonieCollectief werken zelfstandig. Onderling bevragen, inspireren en ondersteunen wij elkaar door middel van intervisie en bijscholing. Allen werken wij op een open, betrokken, frisse en creatieve wijze en staan wij garant voor een professionele benadering en inhoudelijke kwaliteit.

Kwaliteitscriteria van Het CeremonieCollectief

Ceremonies en rituelen maken is een kunst en een kunde. Ritueel- en ceremoniebegeleiders hebben een bepaalde houding, kennis en vaardigheden nodig. Wij delen, als leden van Het CeremonieCollectief, de volgende uitgangspunten en persoonlijke kwaliteiten:

Onze houding

 • Wij werken gepassioneerd
 • hebben een open levensovertuiging
 • discrimineren niemand op grond van ras, levensbeschouwing of seksuele geaardheid
 • staan open voor feedback
 • gaan integer en zorgvuldig om met uw persoonlijke verhalen en privacy.

Onze kennis en vaardigheden

 • Wij hebben een afgeronde universitaire en/of HBO opleiding
 • handhaven actuele kennis van ceremonies, rituelen en symboliek. Daarnaast
 • plaatsen wij deze kennis in het grotere verband van de ons omringende culturen
 • wisselen tijdens regelmatige intervisiebijeenkomsten kennis en ervaringen met elkaar uit.
 • Wij zijn in staat gevoelens en gedachten op een creatieve en samenhangende manier om te zetten in vorm, taal en handelingen
 • kunnen teksten van uiteenlopende levensbeschouwelijke bronnen vertalen naar de tijd en de mensen van nu
 • zijn vaardig in het gesproken en geschreven woord en in het verrichten van symbolische handelingen
 • zijn in staat om een groep mensen op heldere, menselijke en inspirerende manier te begeleiden en toe te spreken
 • weten een juiste balans te vinden tussen afstand en nabijheid, waardoor wij de ontspannen sfeer creĆ«ren die nodig is voor het voorbereiden en uitvoeren van een ritueel of ceremonie.

De kunst van het ritueel

Op het moment dat ze de naam van haar buurman hoort, loopt ze samen met een paar van zijn familieleden naar voren. Ook zij plaatsen in een vaas een bloem, die ze het best bij hun dierbare vinden passen. Tussen de livemuziek, verhalen en gedichten door vormt zich een veelkleurig herinneringsboeket.

Herdenkingsbijeenkomst, woonzorginstelling, Rotterdam