Leven betekent verandering en dat mag je aandacht geven

Gebeurtenissen in ons leven zorgen voor een (soms ingrijpende) verandering in iemands leven. Rituelen en ceremonies kunnen mensen helpen om met die veranderingen om te gaan.

Bij dergelijke veranderingen kunt u denken aan: de geboorte of adoptie van een kind, de overgang van basis- naar middelbare school, het behalen van een diploma, trouwen, verhuizen naar een andere woning of bedrijfsruimte, jubileren, het ontvangen van het Nederlanderschap, het verlies van gezondheid of juist het herwinnen ervan, het vieren of het verbreken van een relatie, pensionering, het overlijden van een dierbare en het afsluiten van een periode van rouw.

De kunst van het ritueel

“Hij staat vooraan met zijn twee zoons, om haar met haar twee dochters te ontvangen. Na jaren wennen en verkennen zeggen niet alleen bruid en bruidegom maar ook nieuwe broers en zussen vandaag volmondig ‘ja’ tegen elkaar.”

Huwelijksceremonie, Voorthuizen