Verbinden en verdiepen

Zelf hebben mensen vaak al uiteenlopende goede ideeën om op rituele wijze vorm te geven aan levenservaringen. Om alle mogelijkheden te benutten kan het echter zinvol zijn een ritueelbegeleider in te zetten. Deze ondersteunt en helpt verbinden en verdiepen.

Samenwerken

Een ritueel of ceremonie is gebaat bij een goede samenwerking. Een ritueelbegeleider houdt daarbij overzicht en helder wie welke rol en inbreng heeft. Dit geeft rust en maakt het mogelijk om een ceremonie of ritueel daadwerkelijk te ondergaan.

Je opgenomen voelen in het grotere geheel

Een ritueelbegeleider vertegenwoordigt niet zichzelf, maar een groter geheel waar de deelnemers aan een ritueel of ceremonie zich graag in opgenomen weten, of dit nu een groep, de cultuur, de natuur, iets spiritueels en/of religieus is. Sterker nog, ze is hier deskundig in en staat hier symbolisch garant voor. Hier kan een enorme krachtige en soms troostende werking vanuit gaan.

De kunst van het ritueel

“Terugkijkend op de ‘rivier’ ziet ze de vijftig stenen die ze heeft ‘verlegd’. Ze markeren haar levensjaren en zijn soms licht, soms glad, dan weer hoekig of zwaar. Bij enkele stenen spreekt een dierbare haar toe of klinkt voor haar betekenisvolle muziek.”

Vijftigste verjaardagsceremonie, Kinrooi (België)