Waarom rituelen en ceremonies?

In deze tijd waarin het tempo hoog ligt en mensen steeds individueler door het leven gaan, signaleren wij een groeiend verlangen naar verbondenheid en de uitwisseling van liefdevolle woorden en gebaren. Mensen ervaren meer en meer dat het heilzaam kan zijn om een moment stil te staan bij wat hen echt raakt. Om daarmee oog te blijven houden voor datgene wat hun leven zinvol maakt.

De kracht van rituelen

Rituelen en ceremonies:

  • ‘dwingen’ je tijd vrij te maken in de drukte van alledag
  • geven uiting en betekenis aan de ervaring
  • helpen het oude los te laten en ruimte te maken voor iets nieuws
  • geven een plek aan emoties en bieden houvast
  • prikkelen alle zintuigen
  • stimuleren de verbinding met jezelf maar ook met anderen en met de wereld om je heen
  • kunnen zorgen voor een psychologische, filosofische en eventueel spirituele verdieping
  • geven een bijzonder gevoel, dat zich nog lang laat heugen
  • zijn gewoon leuk om uit te voeren!

De kunst van het ritueel

“De gedetineerden staan op een afstandje te kijken. Eén van hen staat nog ingespannen te schrijven. Niet veel later verdwijnen hun op papier geschreven ‘vervelende eigenschappen, gedachten en ervaringen in het afgelopen jaar’ knetterend in het vuur…”

Oudjaarsviering, Penitentiaire Inrichting, Krimpen aan den IJssel.